Diller

Üst Menu

User menu

Organizasyon Şeması

İç denetim birimlerinin kamu idarelerinin organizasyon yapısı içerisindeki konumu 
ve İDKK ile ilişkisi aşağıda şematik olarak gösterilmektedir.